prezentace Lenky Juříčkové z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Prezentace Zhoubné novotvary v České republice (nejzávažnější diagnózy)

Autor: Lenka Juříčková, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Obsah:


 • Národní onkologický registr České republiky (NOR ČR)
 • Závažnost onkologických onemocnění
 • Vývoj stavu registru k 31.12. daného roku
 • Zastoupení hlášených ZN podle skupin diagnóz – 2002
 • Nově hlášená onemocnění podle diagnóz – 2002
 • Zastoupení zemřelých na ZN podle skupin diagnóz - 2002
 • Pořadí ČR v incidenci a mortalitě podle standardizovaných měr (srovnání s 196 zeměmi)
 • Vývoj incidence a úmrtnosti ZN kolorekta (na 100 000)
 • Vývoj incidence a úmrtnosti ZN průdušky a plic na 100 000 obyvatel (1970-2002)
 • Výskyt ZN u žen podle věku - 2002
 • Výskyt ZN u mužů podle věku – 2002
 • Pětileté přežívání na zhoubný novotvar průdušek nebo plic u mužů (diagnostikovaný v letech 1993-1997) (v %)
 • Pětileté přežívání na zhoubný novotvar prsu u žen (diagnostikovaný v letech 1993-1997) (v %)
 • Screeningové programy
 • Screening karcinomu prsu
 • Screening kolorektálního karcinomu
 • Screening karcinomu hrdla děložního
 • Závěrem