Prohlášení účastníků krizového jednání

zobrazeno 138x

Uveřejněno 21. června 2005

signatáři dohody s předsedou vlády ze dne 3.6. 2005

Prohlášení účastníků krizového jednání signatářů dohody
s předsedou vlády ze dne 3.6. 2005


1. Účastníci považují dohodu podepsanou dne 3.6. 2005 za dohodu platnou a legitimní.
2. Podpisy signatářů pod dohodou považují za závazky jimi reprezentovaných organizací a institucí.
3. Dohoda obsahuje propojené a  vzájemně se vážící závazky a oprávnění.  
4. Vyzývají ministryni zdravotnictví k jednání o vydání vyhlášky o úhradách péče v 2. pololetí 2005 v segmentech, kde nebyla uzavřena dohoda, případně o jejím obsahu v souladu s dohodou.
5. Signatáři dohody vyzývají ostatní dotčené subjekty, aby respektovali principy uzavřené dohody.
6. Účastníci vyzývají zdravotní pojišťovny, aby upustily od otevřeného či skrytého zpochybňování dohody a snah o její revizi či rozmělnění. Trvají na závěru společného jednání ze dne 8.6. 2005, na kterém zástupci zdravotních pojišťoven přislíbili předat podložená data o finančních požadavcích na realizaci dohody.
7. Účastníci se shodli na vhodnosti svolat reprezentativní shromáždění zástupců zdravotnických zařízení, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků k posouzení realizace uzavřené dohody, plnění závazků jejími signatáři a k dalšímu postupu pro rok 2006 nejpozději do 30.9. 2005. Shodli se na vhodnosti požádat předsedu vlády o účast a vystoupení.
8. Účastníci vyzývají Ministerstvo zdravotnictví, aby zajistilo dodržování úhradové vyhlášky na 1. pololetí 2005 a vyhlášky o rámcových smlouvách zdravotními pojišťovnami.


V Praze dne 20.6. 2005

Česká lékařská komora
Asociace českých a moravských nemocnic
Asociace nemocnic ČR
Sdružení soukromých nemocnic ČR
Asociace logopedů ve zdravotnictví
Lékařský odborový klub – SČLK
Sdružení ambulantních internistů
Sdružení praktických lékařů ČR
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
Sdružení privátních ambulantních chirurgů
Sdružení privátních očních lékařů
Sdružení smluvních lékařů zdravotních pojišťoven (včetně Sdružení soukromých patologů)
Sdružení smluvních pneumoftizeologů
Sdružení soukromých gynekologů

********************

Prakticky lze říci, že důvodem svolání jednání bylo to, že zástupci nemocnic vymysleli výklad dohody v tom smyslu, že vlastně nemají dostat přidáno 3%, ale 6% a trvali na tom, že pokud někdo bude jejich výklad zpochybňovat, nebude možné navyšovat platy jejich zaměstnancům o 80%.
Došlo tam ke konflitku: Kubek-Rath proti nemocnicím, kdy Kubek  a Rath tlačili na nemocnice, ať výsledek jednání nezkreslují.  Zdá se, že se jim podařilo je přesvědčit.