Očekávané události

ČERVEN

6

9. Východoslovenský bioptický seminár

Termín: 6. až 7. června 2019
Místo: Košice

ČERVEN

27

Technology Transfer in Diagnostic Pathology 10th CE Regional Meeting - Gynecological Pathology

Termín: 27. až 29. června 2019
Místo: Maďarsko - Visegrád

ŘÍJEN

17

Mamární patologie s radiologickými korelacemi

Termín: 17. až 19. října 2019
Místo: Chorvatsko

PROSIN

4

Tradiční předvánoční diagnostický bioptický seminář patologů

Termín: 4. prosince 2019
Místo: Ostrava - Městská nemocnice

PROSIN

13

5. Národní kongres o kolorekrálním karcinomu

Termín: 13. až 14. prosince 2019
Místo: Praha , Diplomat

BŘEZEN

27