Jaké výkony sdílí patolog a s kým???

zobrazeno 2771x

Uveřejněno 2. července 2004

Seznam výkonů ze Seznamu pro patologii a odborností, které je též vykazují. Oficiální stanovisko ČLS JEP a pojišťoven.

Sdílení výkonů
Hlavní odbornost : 823

kód výkonu ........... název výkonu a další povolené odbornosti
**************************************************************************

87125 Jednoduchý bioptický vzorek, makroskop. posouzení bez popisu
404, 405, 406
87127 Jednoduchý bioptický vzorek, makroskop. posouzení s popisem
404, 405, 406
87129 Vícečetné malé biopt. vorky, makroskopické posouzení
404. 405
87135 Vyšetření morfometrické – za každý parametr
404
87215 Další blok se standard. preparátem
404, 405, 406
87217 Prokrajov. bloku
404, 405, 406
87219 Odvápnění, změkčování materiálu
404, 405
87223 Specielní barvení jednod.
404, 405, 406
87225 Specielní barvení složité
404, 405, 406
87231 Imunohistochemie
404, 405
87235 Vyšetření preparátu specielně barveného
209, 404, 405, 406
87413 Cytologické otisky 1 – 3 preparáty
202, 404, 405, 818
87415 Cytologické otisky 4 – 10 preparátů
202, 818
87417 Cytologické otisky více než 10 preparátů
202, 818
87419 Cytolnátěry sedimentu centrifugované tekutiny 1–3
202, 207, 801, 813, 818
87421 Cytologické nátěry sedimentu centrifugované tekutiny 4 – 10
202, 207, 801, 813, 818
87423 Cytologické nátěry sedimentu centrifugované tekutiny více než 10
202, 207, 801, 813, 818
87425 Cytologické nátěry necentrifugované tekutiny 1 – 3 preparáty
202, 207, 209, 801, 813, 818
87427 Cytologické nátěry necentrifugované tekutiny 4 – 10 preparátů
202, 207, 209, 801, 813, 818
87429 Cytologické nátěry necentrifugované tekutiny více než 10 preparátů
202, 207, 209, 801, 813, 818
87433 Standardní cytologické barvení, 1- 3 preparáty
207, 209, 404, 405, 801, 813
87435 Standardní cytologické barvení 4 – 10 preparátů
202, 209, 801, 818
87437 Standardní cytologické barvení, více než 10 preparátů
202, 209, 801, 818
87439 Specielní cytologické barvení, 1 – 3 preparáty, jedna metoda
202, 209, 818
87441 Enzym. cytochemie I.
202, 818
87443 Enzymová cytochemie II.
202, 801, 818
87445 Imunocytochemie
207
87447 Cytologické preparáty zhotovené cytocentrifugou
202, 209, 818
87511 Stanovení bioptické diagnózy I. stupeň obtížnosti
404, 405, 406
87513 Stanovení cytologické diagnozy I. stupeň obtížnosti
209, 404, 405
87517 Stanovení bioptické diagnózy II. stupeň obtížnosti
404, 405, 406
87519 Stanovení cytologické diagnózy II. stupně obtížnosti
209
87523 Stanovení bioptické diagnozy III. stupeň obtížnosti
404, 405, 406
87525 Stanovení cytologické diagnózy III. stupeň obtížnosti
209
87613 Technicko administrativní komponenta biopsie
404, 405, 406
87617 Stanovení diagnózy IV. stupeň obtížnosti
404, 405