Standardy

Text informuje, jak postupovat při bioptickém či autoptickém vyšetření tkání CNS v případě podezření na prionovou chorobu

Přečíst »

VZP, SZP, ČOS, SLG, ČHS, SČP

Přečíst »

Změny v prediktivním testování u solidních nádorů platné od 1/2024: změny v testování HER2 u karcinomu prsu, změny v testování MSI pro účely imunoterapie

Přečíst »

zobrazeno 747x

zobrazeno 1486x

zobrazeno 1392x

zobrazeno 1891x

Společné doporučení ČOS, onkogynekologické sekce ČGPS, SROBF a SČP ČLS JEP

Přečíst »

verze 2

Přečíst »

Společné stanovisto SČP a ČOS ČLS JEP

Přečíst »

viz odkaz

Přečíst »

zobrazeno 4300x

zobrazeno 2075x

Příručka o blokové krční disekci Uveřejněno 26. srpna 2020

viz. odkaz

Přečíst »

zobrazeno 3580x

Guideline - Nádory plic Uveřejněno 26. září 2019

zobrazeno 2983x

Guideline - Nádory měkkých tkání Uveřejněno 30. dubna 2019

zobrazeno 3027x

zobrazeno 3578x

 

Souhrn závěrů z jednání zástupců ČOS a VZP – 3. 5. 2017, 13. 6. 2017 a 31. 10. 2017

 

Přečíst »

vzniklý na setkání zástupců referenčních laboratoří 31.10.2016

Přečíst »

Výbor SČP ČLS JEP schválil Doporučený postup pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu

Přečíst »

Výbor SČP ČLS JEP schválil Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Přečíst »

Výbor SČP ČLS JEP schválil Minimální požadavky na diagnostický postup pro detekci amyloidu v rámci systémových amyloidóz

Přečíst »

Výbor SČP ČLS JEP schválil Doporučený postup histologického vyšetření karcinomu plic

Přečíst »

Výbor SČP ČLS JEP schválil dokument, kterým jsou definovány požadavky na pracoviště patologie provádějící molekulárně-genetická vyšetření

Přečíst »

Věnujte prosím pozornost dokumentu, který upřesňuje pravidla pro vyšetřování HER2/neu u karcinomu prsu

Přečíst »

Věnujte pozornost stanovisku Společnosti českých patologů ČLS JEP k otázce cervikální cytologie z tekutého média (Liquid Based Cytology – LBC) ve vztahu k Národnímu programu screeningu cervikálního karcinomu.

Přečíst »

Věnujte pozornost dokumentu, který shrnuje některá doporučení pro proces akreditace laboratoří podle normy ISO 15189

Přečíst »

Dokument schválen výborem Společnosti českých patologů ČLS JEP 11.1.2011

Přečíst »

Odd. patologie ve Fakultní Thomayerově nemocnici poskytlo svůj protokol pro peroperační imunohistochemické vyšetření TTF1. Věříme, že jej shledáte užitečným.

Přečíst »

Definitivní znění standardu tak, jak jej schválil Výbor společnosti na své schůzi 29.10. v Hradci Králové

Přečíst »

Doporučené postupy pro zacházení s tkáněmi a pro modifikaci postupů při zpracování materiálu pro histologii

Přečíst »

Standard Společnosti českých patologů ČLS JEP

Přečíst »

A) gynekologická cytologie - screening
B) diagnostická cytologie

Přečíst »

Tento Standard byl přijat na schůzi Výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP dne 22.04.2005 v Litomyšli s tím, že bude předán Onkologické Společnosti a Zdravotním pojišťovnám (odborům zdravotní péče).

Přečíst »

Na základě jednání zástupců Společnosti klinické cytologie na Ústřední pojišťovně VZP dne 23.03.05 podáváme tento návrh na způsob vykazování gynekologické cytologie v rámci Programu screeningu Ca hrdla děložního

Přečíst »

Na základě jednání zástupců Společnosti českých patologů na Ústřední pojišťovně VZP dne 23.3.05 a po projednání Výborem Společnosti 22.4.05, podáváme tento návrh na způsob vykazování gynekologické cytologie v rámci Programu screeningu Ca hrdla děložního

Přečíst »