Společné stanovisko k iniciativě MUDr. Malíka

zobrazeno 1650x

Uveřejněno 16. listopadu 2010

Společné stanovisko Společnosti českých patologů ČLS JEP a Společnosti klinické cytologie ČLS JEP k iniciativě MUDr. Malíka.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovolujeme si vás oslovit v reakci na iniciativu MUDr. Tomáše Malíka směřující ke vzniku občanského sdružení „Sdružení screeningových cytologických laboratoří“ (dále jen „Sdružení“).
Společnost klinické cytologie a Společnost českých patologů ČLS JEP v žádném případě nepodporují vznik shora uvedeného Sdružení, a to především s ohledem na skutečnost, že cytologické screeningové laboratoře jsou odborně zastřešeny oběma stávajícími výše zmíněnými odbornými společnostmi.
Iniciativa založení a vzniku „Sdružení“ je zcela soukromou akcí směřující k založení a vzniku ryze soukromoprávního subjektu. Vznik takového sdružení je v souvislosti s existencí fungujících odborných společností naprosto nadbytečný.

Považujeme za nezbytné informovat Vás o tom, že právě s ohledem na soukromoprávní charakter tohoto subjektu, tento nemusí sdružovat všechny screeningové cytologické laboratoře, k účasti ve „Sdružení“ nemůže být nikdo nucen.
  
Vzhledem k tomu, že si projekt MUDr. Malíka klade za cíl sdružit „všechny“ screeningové cytologické laboratoře obracíme se na Vás jako představitelé Společnosti klinické cytologie a Společnosti českých patologů ČLS JEP, abychom vás informovali, že toto sdružení v žádném případě nemůže být postaveno na úroveň stávajících odborných společností a jak již je výše zmíněno, účast v tomto sdružení je pouze dobrovolná nikoliv povinná.

V této souvislosti si vás tímto dovolujeme informovat, že největší cytologické laboratoře v ČR oficiálně deklarovaly, že do tohoto „Sdružení“ vstupovat nehodlají.

Konstatujeme, že vzniku sdružení či připojení se k němu samozřejmě nemůže a nebude nikdo bránit. Považujeme jej však za velmi nešťastný pokus, jehož skutečná motivace je nejasná. Efekt vzniku sdružení však může být (a pravděpodobně bude) v konečném důsledku spíše kontraproduktivní, neboť vnáší nejednotu mezi laboratoře, což by se mohlo projevit oslabením naší pozice při vyjednávání s plátci péče či dalšími orgány.


S pozdravem


     MUDr. Alena Beková
Předsedkyně SKC ČLS JEP


Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
    Předseda SČP ČLS JEP