Doškolování v cytopatologii

zobrazeno 1381x

Uveřejněno 26. října 2010

K AKTULIZACI TÉMAT CYTOPATOLOGICKÉHO DOŠKOLOVÁNÍ

Vážené kolegyně a kolegové,

na poslední schůzi výboru Společnosti klinické cytologie ČLS JEP jsme mimo jiné diskutovali i otázku doškolování v cytopatologii.

Se snahou aktualizovat nabídku doškolovacích akcí (zejména v negynekologické cytodiagnostice, ale i v gynekologické)  chceme zjistit, jaký je současný stav cytopatologických diagnostických aktivit na našich pracovištích.

Velmi bychom uvítali Vaši spolupráci ve dvou provázaných otázkách:

K rozšíření témat, která bychom zařazovali do programu školících akcí bych ráda získala přehled o tom, kdo z vás zkušených kolegů disponuje již zpracovanými tématy, která by mohl nabídnout. Pokud takové prezentace máte, je podstatný rozsah (kolik výukových hodin pokrývá) a možnost nebo absence doprovodného preparátového praktika.
Druhá otázka se týká toku materiálů – ne všechny lokalizace jsou u nás v porovnání s Evropou a světem aktuální . Ráda bych tedy znala odpověď na otázku, jaké cytopatologické školení byste rád/a absolvoval/a.  
Tuto odpověď můžete doplnit i případným typem na lektora, znáte-li někoho u koho konzultujete, protože má zkušenost – pokusili bychom se ho přesvědčit , zda by školení ze své zkušenosti a materiálu připravil.

Děkuji všem, kteří se již účastnili jako lektoři ( a věřím, že budou bez ohledu na naprosto symbolické honoráře pokračovat) i ostatním, kteří pomohou zmapovat naše možnosti a aktuální poptávku.

Informace prosím zašlete na mou elektronickou adresu. jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz