Dopis Rady SAS řediteli ZP MV

zobrazeno 1787x

Uveřejněno 11. srpna 2005

Reakce SAS na "regulace" pojišťoven: souvisí s vyjádřením právního odd. ČLK

Vážený pane generální řediteli,

na základě včerejšího usnesení Rady SASu při posouzení t.č. všech dostupných informací včetně i nejnovějších právních posudků  k námi diskutované věci jsem nadále povinen Vám sdělit, že stanovisko Sdružení ambulantních specialistů ČR (dále jen SAS) ke způsobu, jakým Vaše pojišťovna uplatňuje regulace s odkazem na odst. 14, § 17, zákona 48/97 Sb., se nezměnilo. Nadále jej považujeme za nepřijatelný.
SAS tímto nechce zpochybňovat právo Vaší pojišťovny na provádění řádné revizní kontroly za účelem zabránění nežádoucích úniků finančních prostředků, vítáme také Váš první náznak o snahu formulovat obecné zásady pro regulační opatření při řádné revizní činnosti ve zdravotnických zařízeních, neboť existenci obecných pravidel považujeme za nejlepší způsob, jak  zabránit eventuelní korupci. Náš konkrétní výklad příslušného odstavce zákona 48/97, jak jsme Vás informovali již na několika schůzkách, je ale zcela jiný.
Vzhledem k tomu, že jako lékaři pracující ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami považujeme jakékoli rozpory mezi námi a kteroukoli zdravotní pojišťovnou za nežádoucí, vyzýváme Vás i dnes ke korekci svého přístupu.

S úctou
MUDr. Zorjan Jojko
Výkonný místopředseda Sdružení ambulantních specialistů ČR.