Odpověď na dotaz týkající se zákona č. 96/2004

zobrazeno 1548x

Uveřejněno 8. července 2005

Vážená paní
prim. MUDr. Pavla Rosická
odd. patologie
nemocnice Karviná

V Hradci Králové  23.6.05


             Vážená paní primářko,

     problémem, se kterým jste se na nás obrátila, jsme se samozřejmě zabývali a zcela jistě ještě dlouho zabývat budeme. Ukazuje se, že pracovníků, kteří nesplňují předepsané vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb je poměrně mnoho a je otázkou, zda je to v pořádku. Najednou zjišťujeme, že jako laboranti pracují učitelky mateřských školek, chemičtí laboranti, veterináři, absolventi VŠ zemědělské i prodavačky. Práci v histologické laboratoři se sice mechanicky naučili, ale obávám se, že většinou bez hlubších odborných souvislostí. Rozhodně nepovažujeme za akceptovatelnou skutečnost, že i tito pracovníci provádějí cytologický screening. To, že se toto děje, považujeme za degradaci oboru  zdravotního laboranta. V tomto smyslu považujeme zákon 96/2004 Sb. za rozumný a myslíme si, že přispěje ke zvýšení prestiže našeho oboru.
     Jinou věcí je etická stránka dopadu tohoto zákona. Z lidského hlediska chápu současné problematické postavení těchto pracovníků, ale na druhou stranu si všichni byli vědomi toho, že nastupují na místo, kde nesplňují podmínky předepsaného vzdělání a že může nastat situace, kdy bude mít přednost kvalifikovaný laborant. Tento zákon chápeme jako možnost rozloučit se s lidmi, kteří nesplňují vzdělání a současně nejsme spokojeni s jejich prací. U některých pracovníků, kteří nesplňují předepsané vzdělání a je zájem si je v laboratoři ponechat, půjde řešit situace zařazením do kategorie „Jiný odborný pracovník“ (96/2004, hlava III § 43), ten ale nebude mít možnost se zaregistrovat a bude muset pracovat pod dohledem nebo přímým vedením. Je zde ale jeden problém, který byl připomínkován a je snad v řešení, a to je chyba ve vyhlášce  424/2004 Sb, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kde ve III. části vypadla činnost absolventa studijního oboru chemického a biologického zaměření. Jestliže je na pracovišti člověk, který je schopný, chcete si ho ponechat, ale nevejde se ani do „jiného odborného pracovníka“, jako možnost vidíme dohodu se zaměstnavatelem o zařazení jako např. přístrojový technik, fotodokumentaristka, hospodářka apod.
Skutečnost, že v současnosti opravdu není žádné ministerstvem zdravotnictví  akreditované studium v kombinované formě pro zdravotní laboranty, považujeme za nešťastnou a doufáme, že potřeba akreditovaného bakalářského programu pro náš obor  donutí vysoké školy o tento program zažádat. Podle mně  známých skutečností uvažuje o akreditaci tohoto programu Farmaceutická fakulta UK v HK.
Pevně věřím, že naši nechuť iniciovat generální pardony pochopíte a pro Váš konkrétní problém najdete individuální řešení.

            S pozdravem za ČSHL
                                                    Zdena Fejglová