SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA

zobrazeno 1531x

Uveřejněno 5. července 2005

Čtení ze Zpravodaje Sdružení soukromých gynekologů České republiky (3/2005) - postoj SSG

Stále probíhá pouze oportunní: začátek organizovaného screeningu je zásluhou postoje Společnosti patologů v nedohlednu.

Upozorňujeme členy, že na Celostátní konferenci SSG ČR a ČGPS ČLS JEP ve dnech 27.-29.5.2005 v Hradci Králové bylo odesílání cytologických preparátů do laboratoří, které nesplňují kritéria Věstníku MZ ČR 7/2004, označeno jako postup non lege artis.
Doporučujeme proto důrazně, aby se každý zajímal o parametry laboratoře, do níž odesílá, sledoval, jak často bývá doporučen kontrolní odběr cytologie dříve než za rok (nemá tomu tak být ve více než 1/3 případů), dotazoval se na celkový počet preparátů, které laboratoř hodnotí. Hodnocení praparátů dle systému Bethesda 2001 musí být samozřejmostí.
V případě pochybností o postupech některých laboratoří či nevstřícného postupu, můžete kontaktovat sekretariát SSG ČR.Pokud mají patologové výhrady, připomínky či doplňky k tomuto textu, obraťte se písemně na Výbor společnosti patologů (mail v rubrice "KONTAKTY) nebo do Diskuzního fora zde. Pomozte definovat pojem "postup lege artis" pro gynekologickou cytologii.