Hlavova a Bednářova cena

zobrazeno 1304x

Uveřejněno 1. prosince 2004

Oznámení o cenách Společnosti českých patologů udělovaných za odborné publikace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor Společnosti českých patologů upozorňuje, že jako každým rokem bude opět možné přihlásit práce (původní vědecké práce v časopisech, monografie), které vyšly v roce 2004 do soutěže o Hlavovu cenu. Společnost dotuje udělení této ceny částkou 10 000,- Kč. Práce je třeba přihlásit u předsedy společnosti, prof. Povýšila a zaslat k jeho rukám v 4 kopiích. Všechny přihlášené publikace budou poté předány k hodnocení komisi (ve složení prof. Nožička, prof. Habanec a prof. Koďousek), která vybere vítěze

Současně oznamujeme, že výbor společnosti se rozhodl, že redakční rada časopisu Česko-slovenská patologie bude od roku 2005 udělovat cenu za nejlepší práci publikovanou v tomto časopise za předchozí rok (tedy nyní za rok 2004). Tuto cenu jsme se rozhodli pojmenovat po zakladateli a dlouholetém šéfredaktorovi časopisu prof. Bednářovi. Nejlepší článek budou vybírat členové redakční rady časopisu. Cena bude dotována částkou 5 000,- Kč. Udělování Bednářovy ceny by mělo stimulovat autory, a to zejména autory mladé, k publikování výsledků své práce v našem časopise, který je jistě jakousi "výkladní skříní" naší společnosti.

Obě ceny, Hlavova i Bednářova, budou slavnostně předány vždy na českém sjezdu; ten se v roce 2005 bude konat ve dnech 21.-23. dubna v Litomyšli spolu s tradičním Seminářem mladých patologů a budou jej organizovat Fingerlandův ústav patologie v Hradci Králové a Patologie Litomyšl.

Aleš Ryška