Dovoluji si vám oznámit, že v řádných volbách představitelů Svazu zdravotních pojišťoven ČR, které se konaly dne 14.4.2005, došlo ke změně ve vedení SZP ČR:

prezident:       MUDr. Jiří Bek, ředitel České národní zdravotní pojišťovny,
viceprezident: Ing. Ladislav Friedrich.CSc., generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
viceprezident: Bc. Vladimír Kothera, generální ředitel Zdravotní pojišťovny Metal – Aliance.

Funkční období představitelů SZP ČR je jeden rok.


V Praze dne 18.4.2005

Ing. Jaromír Gajdáček
Výkonný ředitel

Svaz zdravotních pojišťoven ČR
nám. W. Churchilla 2
113 59  Praha 3
Tel.: 234 462 103
Fax: 222 715 725
konirova@szpcr.cz
www.szpcr.cz