Reforma zdravotnictví?? EURO-FORUM

zobrazeno 141x

Uveřejněno 24. dubna 2005

Semináře k současným problémům zdravotnictví. Pro toho, kdo chce víc než jen přihlížet. Info a přihlášky na www.euro-forum.cz

Reforma zdravotnictví

S cílem vytvořit komunikační platformu, na jejímž základě proběhne "celoroční a celonárodní" diskuse o možnostech a směrech komplexní reformy českého zdravotnictví pořádá Euro Forum seriál šesti tématicky zaměřených konferencí. Nabízí konsensuální, odborníky garantované a odpolitizované principy pro řešení současné kritické situace v českém zdravotnictví. Angažuje přední experty z tuzemska i zahraničí a odborné i laické veřejnosti, umožňuje zapojit se do diskuse o potřebách všech, kterých se proces reformy přímo dotýká

První konference pod názvem „Jak dlouho je ještě současný systém udržitelný?“ se uskuteční již 28. dubna 2005 od 10 do 14 hodin v hotelu Pyramida v Praze 6.


ZDRAVOTNICTVÍ: ŠEST KLÍČŮ K REFORMĚ


JAK DLOUHO JE JEŠTĚ SOUČASNÝ SYSTÉM UDRŽITELNÝ?

Klíč první: Poznání šíře a hloubky problému financování zdravotnictví
28. 4. 2005


JAK DEFINOVAT ROLI OBČANA?
Klíč druhý: Postavení občana, jeho očekávání a realita
24. 5. 2005


PATŘÍ DO ZDRAVOTNICTVÍ SLOVO "BYZNYS"?
Klíč třetí: Role poskytovatelů zdravotní péče
Červen 05


ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY - BANKOMATY NEBO NÁKUPČÍ?
Klíč čtvrtý: Role zdravotních pojišťoven
Září 05


TVOŘÍ ZDRAVOTNICTVÍ HODNOTY, NEBO JEN SPOTŘEBOVÁVÁ ZDROJE?
Klíč pátý: Role dodavatelů léčiv a techniky
Říjen 05


JAK MOC POTŘEBUJEME STÁT VE ZDRAVOTNICTVÍ?
Klíč šestý: Vymezení role státu, krajů a obcí v systému zdravotní péče
Listopad 05


Závěrečná konference:
ŘEŠENÍ PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ
výsledek práce expertních skupin, závěry odborné diskuse...
porovnání se záměry politických stran a příslušnými volebními programy v oblasti zdravotnictví
leden/únor 2006