Komise Ministerstva zdravotnictví pro screening nádoru prsu.

zobrazeno 140x

Uveřejněno 14. února 2005

Tisková zpáva MZ ČR.

Oddělení protokolu, zahraničních styků a komunikace s veřejností
Mgr.Václav Šebor, vedoucí oddělení, tel.: 224972601, 224972167, e-mail: tis@mzcr.cz

Ke shodě zatím nedošlo


08.02.2005 - V pondělí 7. února se sešla Komise Ministerstva zdravotnictví pro screening nádoru prsu. Jednání se zúčastnila také ministryně zdravotnictví Milada Emmerová, která hned v úvodu od členů komise požadovala vysvětlení stávající situace v budování sítě zařízení mamografického screeningu v České republice. V odpovědích paní ministryně postrádala jasné argumenty pro zařazování těchto specializovaných pracovišť do spolehlivé sítě, zejména pak nebyla spokojena s její geografickou nerovnoměrností. Argumenty kupříkladu o jedné z premis výběru - minimálně 5000 vyšetření ročně, zaručujících kvalitu prohlídek se spolehlivou rozpoznatelností nálezu tumorů v řádově již milimetrových rozměrech – signalizovaly určité podceňování významu diagnostických mamografických vyšetření a absenci potřebné součinnosti v celoplošné prevenci nádoru prsu.
K jednání byl přizván MUDr. Karel Nedvěd z Polikliniky Choceň, a.s., jemuž bylo z důvodů údajných nenaplnění požadovaných kritérií zamítnuto provádět mamografický screening již v roce 2002. Milada Emmerová v této souvislosti připomněla, že ještě za své poslanecké éry byla opakovaně žádána poslankyní za ODS Veronikou Nedvědovou, manželkou MUDr. Karla Nedvěda, o pomoc při řešení této situace, což se snažila, naposledy i krátce po nástupu do své nynější funkce, naplnit. Ale i při tomto jednání komise pro screening nádoru prsu se potvrdilo, že navzdory zajištění mamografického screeningu špičkovou lékařkou, s požadovaným množstvím absolvovaných vyšetření, nebyl v Chocni screening povolen a není k tomu vůle ani do budoucna.
Byl tu ostatně projednáván i jiný případ lékaře, který vysoce překračuje potenciálním množstvím 7000 ročně vyšetřených pacientek stanovené kritérium, ale ani jemu nebylo a zjevně nebude vyhověno.

Jak pak řekla paní ministryně, na jedné straně jsou jakási kritéria, na druhé straně však také geografická dostupnost, a hraje tu jistě roli i otázka finančních výhod. Argumenty členů komise ministryni zdravotnictví nepřesvědčily o správnosti zvoleného postupu, a když se v dalším průběhu jednání seznámila s některými zákulisními výpady vedenými proti ní samé, oznámila členům, že se podrobně seznámí s dosavadními výsledky působení tohoto orgánu a posoudí, zda nadále může komise jednat jménem Ministerstva zdravotnictví v tak významné oblasti, jakým právě je screening nádoru prsu.
O konzultaci bude požádána radiologická společnost ČLS JEP a dále pak i Česká lékařská komora.  

© 1996 - 2005 Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4 128 01 Praha 2
Tel.: +420 224 971 111, Fax: +420 224 972 111,
E-mail: mzcr@mzcr.cz