Komplexní diagnostika a terapie karcinomu žaludku

zobrazeno 135x

Uveřejněno 14. února 2005

Nemocnice Atlas
Universita T. Bati ve Zlíně: Centrum
humanitních studií – Ústav zdravotnických studií
a Foundation for Promotion of Cancer Research, Japan
pořádají kongres
Komplexní diagnostika
a terapie karcinomu žaludku

Zlín, 31. 3. – 1. 4. 2005

Garanti:
Česká chirurgická společnost ČLS JEP
Česká onkologická společnost ČLS JEP
Sekce onkochirurgie Onkologické společnosti ČLS JEP
Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje


Úvodní slovo
Vážené kolegyně a kolegové,
Je pro mě ctí a potěšením, že Vás mohu pozvat na workshop Komplexní diagnostika a terapie karcinomu žaludku do Zlína na Universitu T. Bati, která v letošním roce rozšířila své aktivity i směrem humanitním a otevřela bakalářský studijní program Ošetřovatelství. Workshop, který připravujeme ve spolupráci s japonskými kolegy má za cíl navázat na početné a úspěšné lékařské kongresy, které byly ve Zlíně organizovány. Tématem workshopu je problematika karcinomu žaludku.
Počet nových onemocnění karcinomu žaludku v našem regionu sice klesá, avšak stále přetrvává vysoké procento pozdě diagnostikovaných nádorů a vlastní výsledky léčby nejsou uspokojivé.
Přístupy a výsledky japonských týmů v léčení karcinomu žaludku se liší od postupů evropských a amerických a jistě bude přínosné se s jejich postojem seznámit. Skupina předních japonských odborníků z Národního onkologického centra z Tokia, zabývajících se karcinomem žaludku, má bohaté a dlouholeté zkušenosti s komplexním přístupem k tomuto závažnému onemocnění je připravena se s námi o ně podělit. Prezentace budou provázeny převážně obrazovou a video dokumentací, takže lze očekávat i vysokou didaktickou úroveň workshopu. Prostředí University Tomáše Bati a multidisciplinární charakter workshopu jistě umožní společnou neformální mezioborovou diskusi, které je tak potřebná.
Věřím, že workshop splní svůj hlavní cíl, zlepšení výsledků léčby karcinomu žaludku.

MUDr. Jiří Gatěk Ph.D.
Chirurgické oddělení nemocnice Atlas ZlínMitsuru Sasako
1. Chief, Gastric Surgery Division, National Cancer Center Hospital (NCCH), 2. Director, WHO-CC for Gastric Cancer, 3. Chairman, Gastric Surgery Division, Japan Clinical Oncology Group (JCOG)
Specialized Field: Upper gastrointestinal surgery, Surgical oncology
Honors and awards: Gold medal of the Dutch Surgical Association (1992), Honorary member of the French Surgical Association (1995), Tamiya award from NCC Tokyo (1997), Honorary Fellow of Royal College of Surgeons Edinburgh (2002)
Major Publications: Many publications, including a book, "GASTRIC CANCER" from Oxford
University Press
Editorial Board: British Journal of Surgery, Digestive Surgery, Gastric Cancer (Associate Editor),
Japanese Journal of Clinical Oncol, Chirurugie (French), Chirurgia Gastroenterologica (Italian)

Tadakazu Shimoda
Pathology Sectio, Clinical Laboratory Division National Cancer Center Hospital
Research andprofessional field: Surgiacal Pathology, especially gastricintestinal pathology, Research of histogenesis of gastriciintestinal tumors and related Conditions
Academic Activities: Member of Council of the Japanese Society of Pathology, Society of Japanese Digestive Endoscopy, Society of Japanese, Gastroenterology, Japanese Gastric Cancer Association and International Gastric Cancer Association, Expert pathologis of UICC

Kei Muro
Gastrointestinal Oncology Division, National Cancer Center Hospital
Academic membership and clinical trials: Council member of the Japan Esophageal Society, Secretary General of Clinical Trials Review Committee, the Japan Clinical Oncology Group (JCOG)
Editorial work in medical journals: Associate Editor, Esophagus (Official Journal of the Japan Esophageal Society)
Reviewer, Japanese Journal of Clinical Oncology

Ichiro Oda
Staff at Endoscopy Division, Endoscopy Division, National Cancer Center Hospital
Professional Status of Gastrointestinal Endoscopy Certificated by Japan Gastroenterological Endoscopy Society

Program

31. 3. 2005: Plenary sessions

9.00 Early detection and early gastric cancer
Opening lecture (Zaloudik)
1. How to perform endoscopy without missing subtle lesions (Oda) (Video+)
2. Pathological features of early gastric cancer (Shimoda)
3. Endoscopic images of early gastric cancer (Oda)
4. Degree of malignancy in gastric cancer (Shimoda)
5. Endoscopic treatment of EGC (Oda)
6. Pylorus preserving gastrectomy for EGC (Video) (Sasako)

12.00–13.00 Lunch

13.00 Management of advanced gastric cancer
1. Progress and metastasis of gastric cancer (Shimoda)
2. Role of Surgery in the management of gastric cancer (Sasako)
3. Standard chemotherapy for advanced gastric cancer (Muro)
4. Surgical trials in Japan (Sasako)
5. Adjuvant and neoadjuvant therapy for gastric cancer (Muro)

1. 4. 2005: Group lectures for specialist groups

9.00 Surgeons
1. Principle technique of gastric cancer surgery (Video)
2. Technique of standard D2 total gastrectomy (Video) (Sasako)
3. Paraaortic node dissection (Video) (Sasako)
4. Operations for cardia cancer (Video) (Sasako)

12.00–12.30 Lunch

12.30 Endoscopists
1. Reading of endoscopic films (Oda)
2. Technique of better endoscopy and EMR (Video) (Oda)

14.00 Pathologists (seminary room)
1. Histological diagnosis of biopsy material: discussion and teaching using teaching microscope (Shimoda)
2. Macroscopic and microscopic classification of gastric cancer (Shimoda)
3. Actual diagnosis of typical or difficult cases: using teaching scope (Shimoda)

14.30 Oncologists
1. Palliative therapy for advanced gastric cancer (Muro)
2. New drugs for gastric cancer (Muro)
3. Clinical trials on advanced gastric cancer in JCOG: including introduction of JCOG (Muro)

Sekce Pathologists bude probíhat v semináři místnosti 111 souběžně se sekcí Oncologists v hlavním přednáškovém sále.
V průběhu dne bude k dispozici občerstvení ve formě coffeebreaku ve foayer kongresového sálu.


Všeobecné informace

Datum konání: 31. 3. - 1. 4. 2005
Místo konání: Kongresové centrum Univerzity T. Bati, Mostní 5139, 760 01 Zlín
Registrační poplatek: 500 Kč – placeno na místě
Společenský večer: 400 Kč – placeno na místě
Jednací jazyk: angličtina

Registrační formulář posílejte prosím na adresu:
Medica Publishing and Consulting, s.r.o.,
Media Hall, Bidláky 20, 639 00 Brno,
tel./fax: +420 533 337 311

Ubytování – rezervaci a ubytování je nutno domluvit přímo s hotelem.

Parkhotel Zlín:
1lůžkový pokoj 1 500 Kč bez snídaně (120 Kč)
2lůžkový pokoj 1 740 Kč bez snídaně (120 Kč/os.)
kontakt: www.parkhotelzlin.cz, tel.: 577 056 111

Interhotel Moskva:
1lůžkový pokoj 1 000 Kč bez snídaně (100 Kč)
2lůžkový pokoj 1 200 Kč bez snídaně (100 Kč/os.)
kontakt: www.moskva-zlin.cz, tel.: 577 560 266