Dne 25. ledna 2005

  
Zdravotní pojišťovny trvají na všech svých zásadních výhradách, které byly mnohokrát popsány v minulých prohlášeních k problematice vyhlášky MZ k úhradám zdravotní péče pro 1. pololetí 2005.

Na dnešním mimořádném jednání ředitelů všech českých zdravotních pojišťoven byl sestaven tým odborníků, který zkoumá, zda vůbec a jak je možné podle této vyhlášky postupovat při realizaci úhrad zdravotní péče.

Představitelé zdravotních pojišťoven se dohodli v souvislosti s vydáním uvedené vyhlášky nalézt v rámci dostupných zdrojů z veřejného zdravotního pojištění takové řešení, aby pojištěnec nebyl poškozen ve svém právu na zdravotní péči, kterou potřebuje.

Situace zdravotních pojišťoven je podobná situaci dalších subjektů veřejné správy, především krajů a obcí. Těm jsou také svěřovány další a další úkoly, aniž by při tom byly respektovány jejich připomínky, návrhy a  možnosti. Spolu s nimi se zdravotní pojišťovny domnívají, že rozhodovat o věcech veřejné správy bez dialogu s těmi, kdo za ně odpovídají, je nepřípustné.

Zdravotní pojišťovny označují za velmi vážnou skutečnost, že s jejich argumenty a připomínkami nebylo pracováno, a varují před zjednodušováním problému možného kolapsu systému s dopady na  chod jednotlivých zdravotnických zařízení v průběhu roku 2005.Za zdravotní pojišťovny

Ing. Jaromír Gajdáček, výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Jiří Suttner, tiskový mluvčí VZP ČR