Dne 30.1. 04 se sešla výborem jmenovaná komise (ve složení Dr. Florianová, Dr. Hes, Dr. Honsová) k vyhodnocení ankety (o důvěře či nedůvěře výboru společnosti patologů).

Komise se shodla, že anketa byla neprofesionálně provedená. Nebylo zamezeno možné duplikaci anketních lístků (tyto nebyly označeny ani např. červeným razítkem ani jinou nekopírovatelnou značkou).

Komisi byl předložen seznam členů, kterým byl anketní lístek zaslán. Anketní lístky byly zaslány 374 členům k 13.1.04. K 30.9.03 měla společnost patologů 279 členů. Rozdíl je 95 nových členů.

Výsledky ankety:

Výbor má důvěru: 110 členů
nemá důvěru: 136 členů
Dále: 9x nemá důvěru, zasláno ve dvou obálkách
2x vráceno jako nerozhodnuté, tj. nemohu posoudit
3x vráceno s chybou adresy


V Praze dne 30.1.04
Podepsáni: Hes, Floriánová, Honsová