Přihláška do Společnosti českých patologů

zobrazeno 1819x

Uveřejněno 15. září 2004

Prosíme zájemce o členství ve Společnosti českých patologů,

aby přihlášku vyplnili, vytiskli a podepsanou ji odeslali poštou k rukám

předsedy společnosti, resp. na sekretariát společnosti paní A. Váchové.

Adresa: Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 2, 128 08 Praha 2.