Dopis členovům výboru Společnosti patologů

zobrazeno 1814x

Uveřejněno 24. srpna 2004

Vážení členové výboru Společnosti patologů, v poslední době se stále častěji stáváme svědky skutečnosti, že na naše kolegy gynekology je postupně vyvíjen nátlak, aby přestávali spolupracovat s regionálně dostupnými patology a začali bioptický materiál odesílat jinam. Bude jistě zajímavé sledovat kam jinam, avšak v tuto chvíli se zdá, že těmi nejvhodnějšími místy budou pracoviště kolegů Michala a Ondruše. Věcný základ diskusí, které nyní probíhají napříč obcí patologů a gynekologů zabývajících se cytologickou diagnostikou je obsažen v Metodickém opatření MZ Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v České republice z července 2004. Pod věcně vyprázdněnou a pokryteckou záminkou zkvalitňování péče je vytvářena představa zakládání diagnostických supercenter, která dokonale odpovídá bolševické kolektivizaci. Program screeningu karcinomu čípku probíhá samozřejmě již mnoho let, neboť každá pacientka, která se dostaví ke svému gynekologovi je pochopitelně cytologicky vyšetřena a ta, která se nedostaví, ta nepřijde ani po té,co k tomu bude vyzvána zdravotní pojišťovnou. Za citovaným metodickým opatřením stojí jen touha několika patologů a klinických cytologů zlikvidovat menší praxe jejich kolegů, převzít jejich materiál a na úkor vyšších výdajů zdravotních pojišťoven maximalizovat svůj zisk. V případě likvidace desítek samostatných pracovišť a vzniku několika center by pochopitelně nestoupla, ale zákonitě klesla úroveň diagnostiky a tím i celkové péče o zdravotní stav pacientek, neboť je skutečností, že v současnosti cytodiagnostiku v řadě případů provádějí v celém rozsahu samotní lékaři. V supercentru bude screening provádět rota laborantek a účast lékaře v celém procesu bude minimální. Pro zdravotní pojišťovny by neměla být bez zajímavosti skutečnost, jak prudký vzestup nákladů by uskutečnění výše jmenovaného metodického opatření znamenalo. Za pozornost stojí též nenápadná zmínka o povinnosti proplácet HPV vyšetření pracovištím s kapacitou vyšetření přes 50 000, kdy by se náklady dále zvýšily v řádu milionů korun. Navrhovaný systém velkých diagnostických center též vychází z představy, že desítky patologů s nejvyšším dosažitelným vzděláním a dlouhodobou praxí je třeba shledat nekompetentními a cestou kvantitativních kvót a nesmyslných kvalitativních požadavků na vybavení jim zakázat výkon povolání. V případě vzniku takových center si lze představit, že se v brzké době objeví požadavek na vznik centra pro diagnostiku karcinomu prsu, plic či jiných orgánů a obor patologie bude postupně likvidován ve jménu maximalizace zisku několika vyvolených. Základem poznání je právě názorová různost, pestrost a střetávání se v každodenních diskusích, rozhodně jím však není zaměstnání v super-centru. Požadavek metodického opatření na zaměstnání alespoň jednoho cytotechnologa, kterého žádný patolog ke své práci nikdy nepotřeboval a potřebovat nebude, přichází jednoznačně z říše korupčního klientelismu. Každý lékař, který zasvětil svůj život oboru patologie, musí obsah metodického opatření vnímat jako vulgární útok, který znesvěcuje jeho veškerou dosavadní práci.
Vážení kolegové, chci věřit, že vnímáte závažnost situace a jste si vědomi, jak Společnost patologů v době nedávno minulé zásadně selhala. Věřím však, ža stávající nový výbor společnosti taktickým jednáním docílí nápravy stavu.

Srdečně zdraví
MUDr. Luděk Coufal
Patologie
Česká Lípa

V České Lípě 13.srpna 2004

Na vědomí:
doc. MUDr. Milada Emmerová CSc
Ministryně zdravotnictví

Ing. Jiřina Musílková
Ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny