VÝBOR SPOLEČNOSTI na ÚSTŘEDNÍ POJIŠŤOVNĚ VZP

zobrazeno 1354x

Uveřejněno 20. července 2004

Záznam z jednání

JEDNÁNÍ ředitele OLP ÚP VZP – MUDr. POKORNÝM A ZÁSTUPCŮ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ (prof. POVÝŠIL, MUDr. DVOŘÁČKOVÁ a JULIŠ)


Datum konání: 15.7.2004, jednání vyžádáno Výborem společnosti.

Místo konání : Ústřední pojišťovna, VZP , Orlická ,Praha


1. Zástupci odborné společnosti projednali s ředitelem OLP UP VZP MUDr. Pokorným problematiku týkající se vydaného Metodického opatření MZ o screeningu karcinomu čípku děložního (Věstník MZ, červenec 04). Ředitel VZP doporučil sepsat připomínky týkající se této vyhlášky a zaslat je na adresu ředitelky VZP Ing. Musílkové.

2. V souvislosti s problematikou gynekologických cytologií jsme byli upozornění na bod 35.3 (str. 51), která vyšla bez projednání a schválení Společností patologů v Seznamu výkonů v roce 1998 a byla ponechána v dalších verzích. Ministerstvo zdravotnictví upozornilo všechny pojišťovny, že barvení gynekologické cytologie musí být vykazováno pod kódem barvení odborné Společnosti klinické cytologie (817). Zástupci odborné společnosti požádali o toleranci, neboť nelze tento výkon používat a vykazovat, pokud není nasmlouván s pojišťovnami. Současně přislíbili okamžitě informovat patologickou obec o nutnosti používat v současné době tento výkon a o nezbytnosti nasmlouvání kódu 95115 s pojišťovnami.

3. MUDr. Pokorný souhlasil ,že v případě problémů s nasmlouváním výkonu se dotčení mají obrátit přímo na něj. Protože kod 95115 je kód sdílený odbornostmi 817 a 823, údajně stačí jen poslat pojišťovně Dodatek č. 2 (ke Smlouvě o úhradě..)

4. Bylo diskutováno o možnosti sloučení odborností 807 (smluvní odbornost) a 823 (autorská odbornost) do jediné kategorie, neboť dělení je nesmyslné a někdy zdrojem nejasností. Nutno písemně požádat Pracovní skupinu 2 pro .otázky Seznamu výkonů.

5. V odborné společnosti znovu projednat vykazování sdílených výkonů (které patří např. odbornosti imunologie, hematologie aj. – jako hybridizace atd), porovnat je s registračními listy jiných smluvních odborností a v případě existence nesdílených výkonů urychleně o ně požádat.

6. Problém zpracovávání materiálu který vyžaduje počet výkonů které překročí frekvenci stanovenou Seznamem (např. prokrajování sentinelové uzliny) - řešit vazbou na kód nemoci MKN (který se standardně vykazuje v dávkách pro pojišťovny). Totéž platí pro metody nákladné a specializované, které nejsou v Seznamu zachyceny – pozor na to, zda kod je nasmlouván. Písemně podáme rozklad a žádost MUDr. Pokornému.

Zapsala: MUDr. Dvořáčková Jana