46. ročník Sjezdu českých patologů s mezinárodní účastí

zobrazeno 2839x

Uveřejněno 18. května 2021

Ve dnech 25 – 27. listopadu 2021 bude Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc pořádat 46. ročník Sjezdu českých patologů s mezinárodní účastí.

Vážená kolegyně, vážený kolego,

Dovolujeme si Vám oznámit, že ve dnech 25 – 27. listopadu 2021 bude náš Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc pořádat 46. ročník Sjezdu českých patologů s mezinárodní účastí. Jeho součástmi budou kromě tradičního, už 16. Sympozia molekulární patologie s účastí pozvaných zahraničních odborníků, také 16. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie a 24. Sjezd české společnosti histologických laborantů.
Bude se jednat o multidisciplinární konferenci a doufáme, že toto setkání se zastřešujícím názvem Ol4 PER MED (Olomouc pro personalizovanou medicínu) se stane novou tradicí využívající nejen odborný a vědecký potenciál jednotlivých sympozií, ale také tradiční pohostinnost a kulturní zázemí města Olomouc.

Kromě sekce pořádané přímo výborem Společnost českých patologů ČLS JEP, jehož součástí budou čestné přednášky za Hlavovou a Lamblovu cenu za rok 2019 a 2020, bychom Vás rádi pozvali k aktivní účasti na aktuálních tématech týkajících se imunopatologie, uropatologie, hematopatologie, gynekopatologie, patologie Covid-19 a dalších nových trendů v patologii. Rádi bychom také věnovali prostor 100-letému výročí založení Hlavova ústavu a pozvali Vás na blok přednášek pozvaných významných domácích a zahraničních hostů.

Nedílnou součásti této odborné akce budou také společenská setkání, která proběhnou v prostorech NH hotelu Olomouc

Budeme moc rádi, pokud přijmete naše pozvání a uvedených setkání se zúčastníte osobně, stejně jako budou vítáni Vaši spolupracovníci. Podrobnosti o celé akci naleznete na http://4permed.cz/ol4permed/
V případě nepříznivé epidemiologické situace předpokládáme, že se akce uskuteční formou virtuální konference.

Těšíme se na Vás v listopadu 2021

Za organizátory sjezdu patologů

Vaši

Jiří Ehrmann
Zdeněk Kolář
Jan Bouchal

Pozvánka: Pozvánka na sjezd listopad 2021