V příloze naleznete společné stanovisko Společnosti českých patologů ČLS JEP, České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP k tzv. tekutým biopsiím (liquid biopsy) v diagnostice nádorů.
Toto doporučení má omezenou časovou platnost, bude aktualizováno nejpozději do konce roku 2017.