Program stipendií SČP

zobrazeno 2186x

Uveřejněno 15. března 2016

Výbor schválil program stipendií pro nadcházející kongres ECP 2016 v Kolíně n. Rýnem a stipendií pro účast na Pannonian Congress of Pathology v Osijeku:

Podmínky pro podání žádosti o stipendium jsou následující:
1. V roce 2016 bude uděleno maximálně 10 stipendií pro účast na ECP v Kolíně n. Rýnem (ve výši časného registračního poplatku pro člena ESP + 15.000 Kč na osobu) a maximálně 10 stipendií pro účast na Pannonian Congress of Pathology v Osijeku (ve výši časného registračního poplatku + 10.000 na osobu).
2. O stipendium mohou požádat členové SČP (žadatel musí být přijat před datem žádosti), kteří prokáží aktivní účast na kongresu (přihlášené sdělení - přednáška, poster, předsedání sekce). O stipendium nemůže žádat docent nebo profesor ani člen výboru či revizní komise SČP. Při převisu poptávky bude pro každý kongres zvlášť vytvořen seznam zájemců, kdy bonifikováni (jedním bodem) budou zájemci, kteří jsou absolventi kmene v přípravě na atestaci nebo úspěšní absolventi atestace v posledních 2 letech. Malus body budou uděleny těm, kdo v posledních 3 letech již nějaké stipendium SČP získali (1 malus bod za každou akci). V případě rovnosti bodů rozhodne komise složená ze členů výboru společnosti a revizního výboru.
3. Žádost musí obsahovat krátké odborné CV s kontaktními údaji (tel. číslo, e-mailová adresa) a s publikační aktivitou v posledních 5 letech včetně seznamu sdělení na českých a československých sjezdech patologie.
4. Žadatel musí přihlásit odborné sdělení (přednášku/poster) na příslušný kongres, k žádosti přiloží abstrakt sdělení.
5. Deadline pro podání žádostí jsou: 31.3. 2016 pro PCP kongres a 15.4. 2016 pro ECP kongres.
6. Byla ustanovena komise pro výběr uchazečů o stipendia – prim. Kodetová, prim. Fabian a prof. Hermanová. Konečné rozhodnutí proběhne hlasováním výboru.
7. Zaslání abstraktů lze doložit dodatečně až po rozhodnutí i přidělení stipendia (pro mnohé je stipendium jediným způsobem, jak se kongresu účastnit, takže přihlásit se, podat abstrakt, zaplatit ze svého příspěvky a potom nedostat stipendium by bylo finančně značně bolestivé), bez doložení ZASLÁNÍ (nikoliv přijetí) abstraktu nebude stipendium proplaceno.
8. O stipendium se žádá elektronicky, veškeré výše uvedené materiály zašlete e-mailem na adresu prim. Fabiana (fabian@mou.cz).

Výbor rozhodne o udělení stipendií na PCP 4. dubna na telekonferenčním zasedání, o udělení stipendií na ECP do 25. dubna a žadatele vyrozumí elektronicky.
Na udělení stipendia není nárok.