Atestace z patologie a předatestační stáže

zobrazeno 2138x

Uveřejněno 1. února 2016

Milé kolegyně a kolegové,

atestace a s nimi související kurz, stejně tak, jako kurz Základy patologie a zkouška na ukončení kmene se konají v letošním jarním termínu v Hradci Králové.

Termíny:
Předatestační kurz od 7.3.-22.4.2016
Atestační zkoušky 23.-24.5.2016
Kurz Základy patologie 2.-6.5.2016

Zájemci mohou kontaktovat sekretariát Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN v Hradci Králové, paní Bc. Michaelu Žákovou (495832611, zakovmic@gmail.com)