Stipendia SČP pro zájemce o účast na ECP v Bělehradě

zobrazeno 2129x

Uveřejněno 11. ledna 2015

Výbor schválil program stipendií pro nadcházející kongres ECP 2015 v Bělehradě:
O přidělení stipendia pro účast na 27th European Congress of Pathology (ECP 2015) v Bělehradě 5. 9. -  3. 9. 2014 (čítající kongresový poplatek ve výši poplatku členů ESP + 10 tis. Kč jako příspěvek na cestovné a ubytování) se mohou přihlásit členové SČP ČLS JEP, kteří budou mít na kongresu aktivní účast (přednáška nebo poster, pouze jako 1. resp. prezentující autor).
O konečném přidělení/nepřidělení stipendia rozhodne výbor SčP.

Podmínky pro podání žádosti o stipendium jsou následující:
1. Žadatel musí být členem SČP ČLS JEP s uhrazenými závazky (bez dluhu na členském poplatku).
2. Žádost musí obsahovat krátké odborné CV s kontaktními údaji (tel. číslo, e-mailová adresa) a s publikační aktivitou v posledních 5 letech včetně seznamu sdělení na českých a československých sjezdech patologie.
3. Žadatel musí přihlásit odborné sdělení (přednášku/poster) na ECP 2015, k žádosti přiloží abstrakt sdělení.
4. Termín podání žádosti je do 30. dubna 2015, 24:00 (termín doručení žádosti). Později obdržené přihlášky nebudou bez výjimky akceptovány.
5. O stipendium se žádá elektronicky, veškeré výše uvedené materiály zašlete emailem na adresu prim. Fabiana (fabian@mou.cz).

Výbor rozhodne o udělení stipendií do konce května a žadatele vyrozumí elektronicky.
Na udělení stipendia není nárok, počet stipendistů se bude řídit celkovými finančními možnostmi SČP.

Důležité - technická realizace
Na kongres se můžete již v tuto chvíli registrovat - tj. zadat své údaje do registračního systému.
Tato "předběžná" registrace je nutná mj. proto, abyste mohli přihlásit poster/přednášku.
Poplatek je třeba zaplatit z vlastních prostředků a ČLS JEP vám jej - pokud stipendium dostanete - zpětně refunduje.
Všechny doklady o úhradách nákladů (registrační poplatek, ubytování atd. prosím pečlivě uschovejte, ČLS JEP vyžaduje při proplácení stipendia kopie.

Důležitá data:
Časná registrace za snížený poplatek do 1.dubna 2015
Abstract submission deadline: 8.dubna 2015