Stipendia Společnosti českých patologů - důležité!

zobrazeno 2091x

Uveřejněno 20. ledna 2012

Věnujte pozornost textu ohledně možnosti získání stipendia naší společnosti na pokrytí registračního poplatku na Evropském kongresu patologů v Praze

Vážené kolegyně a kolegové,

v souvislosti s jedinečnou příležitostí, kterou je konání Evropského kongresu patologie v Praze v termínu 8.-12. 9. 2012 vyvinul výbor SČP ČLS JEP maximální aktivitu pro umožnění co největší účasti na této akci ze strany českých a moravských patologů.
Protože je obecnou politikou Evropské společnosti patologů (ESP) nerozlišovat v rámci registračních poplatků mezi "domácími" a "hosty" neexistuje možnost slevy na kongresovém poplatku pro patology z ČR. Jedinou možností tak bylo požádat o stipendium (bursary) ESP, které však mohli získat výhradně členové ESP s aktivní účastí na kongresu.
Z tohoto důvodu vytvořila SČP edukační fond, ze kterého budou poskytována stipendia pro zájemce o účast na kongresu. Stipendium bude pokrývat registrační poplatek, který tvoří hlavní položku mezi náklady. Do fondu velmi velkoryse přispěla celá řada farmaceutických firem svými vzdělávacími granty, za což jim patří velký dík!

Podmínky pro podání žádosti o stipendium jsou následující:
1. Žadatel musí být členem SČP ČLS JEP s uhrazenými závazky (bez dluhu na členském poplatku).
2. Žádost musí obsahovat krátké odborné CV s kontaktními údaji (tel. číslo, e-mailová adresa) a s publikační aktivitou v posledních 5 letech včetně seznamu sdělení na českých a československých sjezdech patologie.
3. Pokud žadatel přihlásil odborné sdělení (přednášku/poster) na ECP 2012, k žádosti přiloží abstrakt sdělení.
4. Termín podání žádosti je do 30. dubna 2012, 12:00 (termín doručení žádosti).
5. O stipendium se žádá elektronicky, veškeré výše uvedené materiály zašlete emailem na adresu dr. Nenutila (nenutil@mou.cz).

Výbor rozhodne o udělení stipendií do konce května a žadatele vyrozumí elektronicky.
Na udělení stipendia není nárok, počet stipendistů se bude řídit celkovými možnostmi, tj. výší finančních prostředků ve fondu.

Důležité - technická realizace
Na kongres se můžete již v tuto chvíli registrovat - tj. zadat své údaje do registračního systému.
Tato "předběžná" registrace je nutná mj. proto, abyste mohli přihlásit poster/přednášku.
Není třeba platit registrační poplatek, v případě udělení stipendia jej zaplatí přímo Společnost patologů. V případě (na základě současného počtu žádostí asi nepříliš pravděpodobné) situace, kdy o stipendium požádáte a nebude vám uděleno pak zaplatíte poplatek standardně.
V případě, že byste chtěli mít jistotu, že budete i při neudělení stipendia platit nižší částku (early bird registration fee), je samozřejmě možnost zaplatit poplatek z vlastních prostředků a ČLS JEP vám jej - pokud stipendium dostanete - zpětně refunduje.