Přihlašování prací do soutěže o Hlavovu cenu

zobrazeno 2006x

Uveřejněno 18. prosince 2008

Důležitá informace pro všechny publikující patology.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor Společnosti českých patologů upozorňuje, že tak jako každým rokem bude opět možné přihlásit práce (původní vědecké práce v časopisech, monografie), které vyšly v roce 2007 a 2008 do soutěže o Hlavovu cenu. Společnost dotuje udělení této ceny částkou 10 000,- Kč. Práce je třeba přihlásit do 30.6. 2009 u předsedy hodnotící komise doc. Zámečníka a zaslat je k jeho rukám v 3 kopiích. Všechny přihlášené publikace budou poté zhodnoceny v komisi (ve složení doc. Zámečník, prof. Ehrmann, doc. Hes), kterou jmenoval výbor společnosti a která vybere vítěze.

Hlavova cena bude slavnostně předána na česko-slovenském sjezdu; ten se v roce 2009 bude konat ve dnech 23.-24. září v Mikulově a bude jej organizovat Oddělení onkologické a experimentální patologie MOÚ .

Aleš Ryška