Informace volební komise o průběhu voleb

zobrazeno 2096x

Uveřejněno 7. dubna 2008

                                                                                                 V Hradci Králové, 7. 4. 2008

Vážení členové Společnosti českých patologů ČLS JEP,

jak jistě víte, dne 5. 4. 2008 proběhla v Litomyšli plenární schůze naší společnosti. Její součástí byly také volby nového výboru a revizní komise společnosti. Dle stanov ČLS JEP rozhodl stávající výbor, že volby budou prezenční; plenární shromáždění následně veřejně odhlasovalo, že volit budeme 9 členů nového výboru a 3 členy revizní komise, a to dvoukolovou formou.

Dle registrační listiny se plenární schůze zúčastnilo 151 řádných členů společnosti (z celkového počtu 323), kteří v prvním kole voleb odevzdali 148 hlasovacích lístků, z toho 146 platných. Na základě sčítání hlasů byl zveřejněn seznam kandidátů seřazených dle nejvyššího počtu hlasů, kteří postoupili do 2 kola voleb (protože 3 osoby se kandidatury vzdaly, byl seznam doplněn o další osoby v pořadí dle počtu získaných hlasů).

Ve druhém kole bylo odevzdáno 147 hlasovacích lístků, z toho 1 neplatný. Při sčítání hlasů v druhém kole voleb zjistila členka volební komise prim. Honsová, že na zveřejněném seznamu kandidátů do druhého kola voleb do výboru společnosti bylo omylem vynecháno jméno jedné kandidátky do tohoto kola postupující dle počtu získaných hlasů. Volební komise z tohoto důvodu konstatovala, že druhé kolo voleb do výboru je nutno považovat za neplatné a je nutné je zopakovat.
Současně, po krátké diskuzi s přítomnými členy společnosti, rozhodla volební komise jednomyslně, že druhé kolo voleb bude zopakováno korespondenční formou, hlasovací lístky spolu s platným seznamem kandidátů, kteří postoupili do druhého kola voleb budou rozeslány všem členům společnosti. Volební komise pověřila svou členku E. Honsovou zajištěním rozeslání hlasovacích lístků z členské evidence ČLS JEP.
Druhé kolo volby revizní komise proběhlo podle všech předepsaných pravidel, nedošlo k žádnému pochybení a je tedy platné.

Z výše uvedeného důvodu obdržíte v několika dnech hlasovací lístek do druhého kola voleb výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP spolu s platným seznamem 18 kandidátů postoupivších do 2. kola voleb. Všichni kandidáti potvrdili souhlas s účastí v tomto kole voleb.

Vážené kolegyně a kolegové, chci se Vám jménem volební komise upřímně omluvit za administrativní pochybení, které vedlo k zneplatnění proběhlého 2. kola voleb výboru společnosti. Jako předseda volební komise přejímám za tuto chybu plnou zodpovědnost.
Zároveň vás prosím o účast v opakovaném 2. kole voleb. Svým zodpovědným přístupem přispějete k nápravě této chyby a zajistíte silný mandát pro celý nově zvolený výbor, který bude naši společnost zastupovat.


Děkuji vám za pochopení,


Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Předseda volební komise