Vyhlášení výsledků - Bednářova cena za rok 2007

zobrazeno 2020x

Uveřejněno 7. dubna 2008

Vážené kolegyně a kolegové,

dne 25.3.2008 skončila uzávěrka hlasování pro udělení Bednářovy ceny za rok 2007. Hodnocení se zúčastnilo celkem 10 členů redakční rady časopisu Česko-slovenská patologie, kteří nominovali celkem 12 prací publikovaných v našem časopise v loňském roce. Každý člen redakční rady mohl navrhnout 3 práce s určením pořadí (1.místo - 3 body, 2. místo - 2 body, 3. místo - 1 bod). Prostým součtem bodů bylo stanoveno celkové skóre. Zde je pořadí prvních 3 prací a jejich bodové ohodnocení:

1.místo (12 bodů)
Turashvili G, Bouchalová K, Bouchal J, Kolář Z: Expression of E-cadherin and c-erbB-2/HER-2/neu oncoprotein in high-grade breast cancer. Česko-slovenská patologie, 43(3), 2007: 87-92.

2. místo (10 bodů)
Kašparová P, Smolej L: Angiogeneze v kostní dřeni u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. Česko-slovenská patologie, 43(2), 2007: 50-58.

3. místo (8 bodů)
Chlumská A, Boudová L, Beneš Z, Zámečník M: Histopathologic changes in gastroesophageal reflux disease. A study of 126 bioptic and autoptic cases. Česko-slovenská patologie, 43(4), 2007: 142-147.

Všem úspěšným pracím srdečně blahopřejeme, slavnostní předání ceny proběhlo na Plenární schůzi Společnosti českých patologů ČLS JEP, která se konala dne 5.4.2008 v Litomyšli.

Za redakční radu

Aleš Ryška