Závěry pracovního týmu ...

zobrazeno 2045x

Uveřejněno 5. října 2005

Závěry pracovního týmu zástupců Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a poradců předsedy vlády s návrhem k zajištění stabilizace v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2006

Vážení partneři,


při zahájení ještě probíhajícího dohodovacího řízení na 1. pol. 2006 AČMN přišla s návrhem na zastropování úhrad všech segmentů s navýšením 50 % z procentního nárůstu výběru pojistného. Upozornili jsme, že alternativou by mohlo být také zastropování úhrad všech segmentů s nulovým navýšením.

Podařilo se nám získat Závěry pracovního týmu zástupců MZ, zdravotních pojišťoven a poradců předsedy vlády, předkládané na dnešním jednání předsedy vlády se zdravotními pojišťovnami (dnes v 18.00 hod), kde je výše uvedená alternativa navržena.

Přikládáme výtah ze získaného dokumentu.

Domníváme se, že přijetí takového návrhu je neslučitelné se zákonem stanovenou procedurou dohodovacího řízení, narušením dohod již přijatých, jednání která ještě probíhají a ohrožením všech poskytovatelů. Znamenalo by to, že celý uvažovaný nárůst výběru pojistného ve výši 10 až 12 mld. Kč by zůstal zdravotním pojišťovnám. Dále je v dokumentu navrhováno zvýšení platby za státní pojištěnce ve výši 5 mld. Kč. Tj. šlo by o dar zdravotním pojišťovnám ve výši 15 až 17 mld. Kč v roce 2006 a řešení všech jejich problémů na úkor poskytovatelů bez rozdílu segmentu.

Nevidíme jinou možnost čelit možnému přijetí takového návrhu, než je jeho co nejširší zveřejnění.

Prosíme, zvažte kroky, jaké ve velmi krátkém zbývajícím čase můžete sami učinit, aby zaslaný návrh zůstal jen na papíře.

Asociace Nemocnic ČR