Dohodovací řízení o cenách pro I. pol. 2006

zobrazeno 1737x

Uveřejněno 22. srpna 2005

Dohodlo se něco? Ne!


DŘ neskončilo v druhém jednacím dni dohodou, především pro tendenci pojišťoven vložit tíhu regulací úhrad na bedra indikujících lékařů a sekundárně tak i komplementu. VZP projevila výrazně vstřícnější postoj nežli Svaz zdravotních pojišťoven.
Další kolo bude 14.09.2005.

Juliš