Ministerstvo zdravotnictví schválilo nová Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v České republice.

Výbor Společnosti obdržel z Ministerstva tuto informaci, kterou považuje za nutné zveřejnit na našich www.

Výbor Společnosti patologů považuje text nových Kritérií za střízlivé řešení problému s hodnocením gynekologické cytologie (screeningu). Po pročtení nových Kritérií se domníváme, že lépe odrážejí realitu a nedovolují prosazovat jiné, nežli medicínské zájmy.

Nová Kritéria poprvé od vzniku Komise pro screening Ca hrdla definují záměr i cíle screeningu. Poprvé jsou stanoveny parametry, které mají být při screeningu sledovány, určují jak a kým budou shromažďovány a vyhodnocovány. Program sceeningu byl dosud koncipován pouze jako soustava pravidel, která umožní participaci pouze "vybraným" účastníkům. Nebyla provedena vstupní analýza (např. kapacita sítě cytologických a patologických pracovišť», kapacita sítě gynekologických pracovišť»), cíle, zpracovatel dat. Výsledkem je nefunkční "pilotní projekt", který se odehrával pouze pod záštitou VZP, ostatní pojišťovny vyčkávaly.
Poprvé je v nových Kritériích jasně řečeno, ľe MZ ČR je "zadavatelem" Programu screeningu.

Nejsou sice definovány požadavky na odbornou způsobilost a technické vybavení ordinací základních kamenů programu screeningu - tj. gynekologů, ale to považujeme za předmět další diskuze.

Přes možné výhrady (a ty lze obecně mít k jakékoliv formulaci jakéhokoliv textu), jsou nová Kritéria východiskem z krize celého programu. Lze očekávat protesty ze strany těch, kterým nová Kritéria zasáhla do ekonomických projektů, ale to by nemělo být po nedávných veřejných kampaních překvapením.


Další informace budou podány na Sjezdu patologů v září 05.