Nabídka metodických školení

zobrazeno 180x

Uveřejněno 7. ledna 2005

na Ústavu patologie / Laboratoři molekulární patologie v Olomouci

Nabízíme možnost školení laborantů/lékařů

A) Ve speciálních histopatologických metodách
     Náplň: Speciální barvící a impregnační metody. Speciální druhy vyšetření. Náplň lze modifikovat dle požadavků.
     Školitel: Maria Bártová

B) V imunohistologických a imunocytologických metodách
     Náplň: Imunohistologické a imunocytologické metody používané v praktické histo(cyto)patologii. Náplň lze modifikovat dle požadavků.
     Školitelé: Pravomila Abrahamová, Vlasta Bartoňková, Alena Lukášová, Jitka Šťastná
     Garanti: Mgr. Eva Sedláková, Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

C) V molekulární patologii
     Náplň: Technika hybridizace DNA a RNA in situ. Technika FISH. Technika izolace DNA a RNA z fixovaných a nefixovaných tkáňových vzorků.
     Školitelé: Mgr. Michaela Šváchová, Mgr. Eva Sedláková
     Garanti: Mgr. Jan Bouchal, PhD, Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

V případě zájmu o tato školící místa prosím kontaktujte vedoucí laborantku: D. Kvapilovou, tel. 585632465, e-mail: d.kvapilova@post.cz