Bioptický sklíčkový seminář MN Ostrava

PROSIN

5

Termín: 5. prosince 2012 od 9:00
Místo: neuvedeno

zobrazeno 1647x

Seminář se bude konat 5.12.2012 od 9.00 hod v prostorách Městské nemocnice v Ostravě.

Tradiční předvánoční diagnostický bioptický seminář patologů, který pořádá Společnost českých patologů ČLS JEP a Patologie Městské nemocnice Ostrava, p.o., v malé jídelně v areálu nemocnice, 2. poschodí dne 5.12.2012 v době od 9,00 do 14,00 hod. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Garantem akce je primář oddělení patologie MN Ostrava MUDr. Jiří Haferník. Akce je ohodnocena 6 kredity. PROGRAM: 1. Úvod. 2. Rozbor 9 případů. Preparáty byly rozeslány na pracoviště v Čechách i na Slovensku. Délka prezentací je 20 min. Svá hodnocení případů můžete zaslat emailem na adresu zuzana.gattnarova@mnof.cz nebo je odevzdejte před začátkem semináře. 3. Přednáška: Problematika melanocytárních lézí-neobvyklé případy a pitfalls. Referuje: MUDr. Markéta Trnková, BIOLAB Praha s.r.o. 4. Případné dodatečné demonstrace a diskuse k aktuálním problémům v oboru. Na akci není vyžadován účastnický poplatek. Na akci se není nutno předem přihlašovat. Na seminář srdečně zvou MUDr. Tomáš Nykel ředitel MN Ostrava, p.o. MUDr. Jiří Haferník primář oddělení patologie a odborný garant tel.: 596192339