Bioptický seminář Ústavu patologie v Brně-Bohunicích

KVĚTEN

24

Termín: 24. května 2006
Místo: neuvedeno

zobrazeno 267x

Pozvánka na Bioptický diagnostický seminář
konaný v rámci postgraduálního vzdělávání patologů a aktivit České sekce IAP ve Fakultní nemocnici BRNO – BOHUNICE, 3. poschodí výškové budovy v kinosále, Jihlavská 20, Brno
ve středu dne 24. 5. 2006, zahájení v 9 hod.
Program: 1. 12 bioptických případů - prezentace případů a diskuze. 2. Prezentace sponzorských firem: DAKO, OLYMPUS, MIKRO (LEICA) 3. Všeobecné informace. Vzhledem k omezenému množství sad bioptických preparátů budeme preparáty posílat pouze těm zájemců, kteří potvrdí svoji účast na semináři do 3.5. 2006. Svoji účast potvrďte prosím poštou, e-mailem nebo faxem na adresu: Sekretariát PAÚ, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno fax: 532232005 e-mail: jmacak@fnbrno.cz jjelinko@fnbrno.cz Po obdržení sady preparátů zašlete prosím Vaše diagnózy na výše uvedenou adresu nebo odevzdejte před zahájením semináře. Seminář probíhá pod garancí ČLK, je součástí prohlubování odborné kvalifikace podle § 141 a), 126/2 Zákoníku práce a je hodnocen 5 kredity. Potvrzení o účasti poskytne sekretariát ústavu po skončení semináře. Těšíme se na Vaši účast. Prof.MUDr. J. Mačák,CSc., přednosta ÚPA FN Brno Prim.MUDr. L. Křen Ph.D., zást. pro LPP