Multidisciplinární konference o diagnostice a léčbě NSCLC

ÚNOR

12

Termín: 12. až 13. února 2016
Místo: neuvedeno

zobrazeno 263x

Multidisciplinární konferenci o diagnostice a léčbě nemalobuněčných plicních karcinomů pořádají Komplexní onkologická centra FN Hradec Králové a FN Olomouc

Vážení a milí, všichni jste srdečně zváni organizátory z Hradce Králové a Olomouce na již tradiční multidisciplinární setkání, které bude tentokrát věnováno kontroverzním otázkám diagnostiky a terapie nemalobuněčných karcinomů plic. Přihlášení ke konferenci je možné elektronicky na: http://www.hmshk.cz/ Program ke stažení: http://www.hmshk.cz/HMS_2016_program_3.pdf Za organizátory, Aleš Ryška