16. seminář mladých patologů a 40.sjezd Společnosti českých patologů

DUBEN

5

Termín: od 5. dubna 2013 12:00 do 6. dubna 2013 12:00
Místo: neuvedeno

zobrazeno 310x

Srdečně vás zveme na tradiční setkání s tradičním programem na tradičním místě.

Milí přátelé, je pro mne potěšením vás pozvat na náš každoroční seminář, který svým 16. ročníkem vstupuje do čtvrté pětiletky své existence. V posledních letech je náš seminář spojen s českým sjezdem patologů, který letos bude slavit jubilejní 40. výročí. Setkání je tak jako každoročně pořádána Fingerlandovým ústavem patologie LF UK a FN Hradec Králové. Akce probíhá pod záštitou Společnosti českých patologů ČLS JEP a české sekce IAP, záštitu opět převzali také děkan LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc. a ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. R. Prymula, CSc., Ph.D. Sjezd se bude konat ve dnech 5. - 6. 4. 2013 (pátek - sobota) v areálu zámeckého pivovaru v Litomyšli. Seminář bude slavnostně zahájen v pátek ve 12,00 hod. a ukončen v sobotu cca v 16 hod. Programové schéma semináře zůstane totožné jako v minulých letech – na páteční odpoledne jsme zařadili tradiční sklíčkový seminář (demonstrované případy budou veřejně přístupné na internetu na adrese smp.fingerland.cz) a blok sdělení věnovaný jednomu tématu - letos to bude oblast neuropatologie. Jde o problematiku pro většinu z nás vzácnou, proto je velmi obtížné sledovat průběžně všechny moderní trendy, novinky v klasifikaci, apod. Tím spíše možná oceníte, když budete moci během dvou dnů získat koncentrovaný přehled nejdůležitějších aktualit. Řečníci, kteří přislíbili účast, jsou – tak jak je to v Litomyšli již tradicí - naprosto špičkoví a představují záruku kvality – posuďte sami: Prof. Herbert Budka (Vídeň, Curych) Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (Praha) Prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D. (Hradec Králové) Prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (Brno) Doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. (Praha) MUDr. Boris Rychlý, Ph.D. (Bratislava) MUDr. Marián Švajdler (Košice) MUDr. Filip Kramář, Ph.D. (Praha) MUDr. Aleš Kohout, Ph.D. (Hradec Králové) Naši hosté přednesou přehledová sdělení o onemocněních nervového systému z různých úhlů – řeč bude o klinické, resp. neurochirurgické problematice (prof. Beneš), možnostech a úskalích zobrazovacích metod (prof. Žižka), neurodegenerativních procesech (prof. Budka, doc. Matěj), novinkách v diagnostice nádorů (prof. Hermanová, dr. Rychlý, dr. Kohout), možnostech peroperační diagnostiky (prim. Švajdler) i molekulárně genetické problematice (dr. Kramář).