Závazný konsenzus pro testování prediktivních markerů u karcinomu plic vzniklý při jednání zástupců SČP/ČOS/ČPFS ČLS JEP v rámci Mutation Day 1.-2.12.2016