XXXI. sjezd společnosti patologů ČLS J. E. Purkyně

zobrazeno 190x

Uveřejněno 28. května 2004

XXXI. sjezd společnosti patologů ČLS  J. E. Purkyně  se koná při příležitosti 50. výročí založení Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ve dnech 10. a 11. června 2004 v Praze Motole. Program naleznete na adrese http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/upa/home.htm.