Vážený pane předsedo,

    obracíme se na Tebe jménem převážné části členů naší Společnosti, kteří nás na schůzi (ze dne 6.12. 2003 v Praze) pověřili svým zastupováním. Vývoj věcí dospěl do stavu, že stávající výbor již důvěru členů Společnosti nemá. Byl i revizní komisí ČLS opakovaně za nefunkční prohlášen. Nyní se proto opět obracíme na Tebe s vážně míněnou výzvou i s kolegiální žádostí, aby plenární schůze byla urychleně svolána. Jistě si uvědomuješ, že v dnešní situaci je plenární schůze jediným právoplatným orgánem s právem formulovat směr dalšího vývoje. V žádném případě nelze souhlasit, aby nynější většina již nefunkčního výboru, ještě před plenární schůzí, schvalovala přijetí nových členů z řad klinických lékařů nebo dokonce zahraničních patologů. Přijímání nových členů z řad kliniků, které probíhalo v období po hradeckém sjezdu, bylo na prosincové schůzi patologů jednoznačně odsouzeno jako reakce účelová, organizovaná k záchraně kritizovaného výboru. Takový postup by byl dnes vnímán za zcela nelegitimní a vyvolal by nesporně vysoce negativní odezvu. Nyní je pouze třeba, aby Výbor navrhl místo a čas plenární schůze. Vše ostatní je věcí plenárního zasedání. Za nejpřirozenější bychom považovali svolání schůze do Prahy, která je komunikačně pro všechny nejpřístupnější.
    Věříme, že takto bude nekonfliktně a bez zbytečných animozit uvedena činnost Společnosti do standardního stavu, který bude pro všechny patology přijatelný a umožní kontinuální rozvoj našeho oboru. Věříme, že bude možné také obnovit tradiční kolegiální vztahy. Opravdu je třeba, aby již nebyly podnikány ze strany stávajícího výboru žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy a názory většiny českých patologů . Bude naopak prospěšné, aby terminální fáze činnosti výboru byla vnímána příznivě.

prof. MUDr. J. Dvořáčková, prof. MUDr. K. Dvořák, DrSc., doc. MUDr. J. Horáček, CSc., MUDr. I. Juliš, CSc., prof. MUDr. Z. Kolář, CSc., MUDr. J. Palas, prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc., prof. MUDr. A. Rejthar,CSc., prof. MUDr. I. Šteiner, CSc.