Hlavova cena za rok 2006

zobrazeno 202x

Uveřejněno 5. května 2007

Výbor Společnosti českých patologů ČLS JEP upozorňuje, že do 30.6. 2007 je možné přihlašovat práce k nominaci na Hlavovu cenu.

Práce publikované v roce 2006 zasílejte ve 3 kopiích k rukám předsedy společnosti prof. MUDr. C. Povýšila, DrSc.
Cena bude slavnostně předána na XV. Sjezdu českých a slovenských patologů v Rožnově p. R.