Názor: Mezilidské vztahy mezi patology

zobrazeno 337x

Uveřejněno 2. dubna 2007

Vážení čtenáři,
následující dopis zaslal jeden z kolegů na adresu správy serveru. S upozorněním, že to v žádném případě není možné chápat jako pravidlo do budoucna, dovolujeme si obecnou část dopisu zveřejnit. Činíme tak samozřejmě se souhlasem odesílatele a respektujeme jeho přání zůstat nejmenovaný.
Vážení,
... i já mám určité názory na to, proč je patologů tak málo. ... Od promoce nepřetržitě pracuji v českém zdravotnictví. Jsem ... let po atestaci II. stupně z patologie. Mám tedy nejen dlouhou praxi ale i velké zkušenosti s interpersonálními vztahy mezi lékaři na různých pracovištích. Vztahy mezi lékaři lze shrnout jednou větou. Zdravotnictví je bažina. Patologie je obor těžký, zajímavý a atraktivní s velkou budoucností. Pracuje nás v něm necelých 400. Všichni z nás se v oboru mohou dobře uplatnit a uživit. Obor má mezi kliniky i mezi mediky vysokou odbornou prestiž. Odborná úroveň našich patologů je velmi vysoká. Mezilidské vztahy mezi patology jsou však naprosto obludné a kontraproduktivní. Mnohokrát jsem už u snídaně na sjezdech patologů slyšel, jak mnozí patologové během konzumace snídaně stačí za chvíli pomluvit hned několik svých kolegů. To mám pak chuť spíš se jít projít nebo si zaběhat než jít na přednášky sjezdu. Na pracovištích patologie se bohužel vyskytuje také diskriminace. Stačí, když někde uděláte chybu. Tu v praxi někdy udělá každý patolog. Pak vás někdo někde pomluví a nepomohou vám ani stovky hodin strávených nad knihami ve snaze zkvalitnit svou práci. To dobré, co jste u bioptického mikroskopu vykonal je okamžitě ztraceno. Někdy věci jdou až na úroveň individuální profesní likvidace. Překonat to je úkol na léta. Mladí patologové tyto věci pochopitelně registrují a často znechuceni z oboru odcházejí. ... Ke zlepšení stavu věcí v patologii by nám všem prospělo více vzájemné úcty, ukončení pomlouvání kolegů a odstranění diskriminace na pracovištích. K dalšímu směrování patologů všech generací si dovoluji citovat svého předčasně zemřelého otce: "Patolog roste s náročností úkolů, které jsou mu svěřovány."
S úctou ...


Vážení čtenáři,
téma mezilidských vztahů je v oboru patologie stále aktuální a zaslouží si více prostoru i pozornosti. Vyzývám Vás, máte-li k tomu co říct, i kdyby jen drobnost, využijte diskuzní téma "Mezilidské vztahy mezi patology" (pozn. administrátora: diskuzní fórum bylo zrušeno), které bylo na našem diskuzním fóru za tímto účelem právě zřízeno.