Výsledky hlasování o udělení Bednářovy ceny za rok 2006

zobrazeno 180x

Uveřejněno 20. února 2007

Vážené kolegyně a kolegové,

dne 31.1.2007 skončila uzávěrka hlasování pro udělení Bednářovy ceny za rok 2006. Hodnocení se zúčastnilo celkem 10 členů redakční rady časopisu Česko-slovenská patologie, kteří nominovali celkem 12 prací publikovaných v našem časopise v loňském roce. Každý člen redakční rady mohl navrhnout 3 práce s určením pořadí (1.místo - 3 body, 2. místo - 2 body, 3. místo - 1 bod). Prostým součtem bodů bylo stanoveno celkové skóre. Zde je pořadí prvních 5 prací a jejich bodové ohodnocení:

1.místo (14 bodů)
Zámečník J, Ambler Z, Ehler E, Šimková L, Mazanec R, Schützner J. Granulomatózní myopatie u pacientů se sarkoidózou a myasthenia gravis. Česk Patol. 2006; 42(4): 175-181.

2. místo (13 bodů)
Laco J, Ryška A. Využití imunohistochemie v diferenciální diagnostice nádorů štítné žlázy s folikulárními rysy. Česk Patol. 2006; 42(3): 120-124.

3. místo (7 bodů)
Křen L, Goncharuk VN, Křenová Z, Stratil D, Hermanová M, Skřičková J, Sheehan CE, Ross JS. Expression of matrix metalloproteinases 3, 10 and 11 (stromelysins 1, 2 and 3) and matrix metalloproteinase 7 (matrilysin) by cancer cells in non-small cell lung neoplasms. Clinicopathologic studies. Česk Patol. 2006; 42(1): 16-9.

4. místo (6 bodů)
Drozenová J, Drážd'áková M, Povýšil C, Dušková J. Prékurzorové léze karcinomu děložního čípku: korelace cytologických a histologických nálezů s výsledkem HPV testu. Česk Patol. 2006; 42(1): 20-3.

5. místo (4 body)
Chlumská A, Boudová L, Zámečník M. Sessile serrated adenomas of the large bowel. Clinicopathologic and immunohistochemical study including comparison with common hyperplastic polyps and adenomas. Česk Patol. 2006; 42(3): 133-8.

Všem úspěšným pracím srdečně blahopřejeme, slavnostní předání ceny proběhne na 10. Semináři mladých patologů 20.-21.4.2007 v Litomyšli.

Za redakční radu

Aleš Ryška