Přečtěte si dopis prof. Povýšila týkající se změny v přiznávání infekčních příplatků a dodatkové dovolené pro patology.