Vyjádření výboru týkající se průměrné délky jednotlivých vyšetření v oboru patologie