Podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Nové sdělení ministerstva zdravotnictví do Sbírky zákonů

23.08.2005 - Ministerstvo zdravotnictví na základě § 26 odst.2 a 3 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, vyhlásí sdělením ve Sbírce zákonů v souladu s právem Evropských společenství „doklady osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie“

Toto sdělení předá ministerstvo do konce srpna 2005 redakci Sbírky zákonů s žádostí o jeho publikaci v nejbližší částce Sbírky zákonů.