Špatný správce by již dávno byl na dlažbě

zobrazeno 142x

Uveřejněno 20. června 2005

Vymáhat dluhy jde nejen na ministerstvu financí.......

Špatný správce by již dávno byl na dlažbě ze serveru www.zdn.cz
Datum vydání článku: 20.6. 2005
Zdroj: www.ZDN.czVláda opět chystá oddlužení Všeobecné zdravotní pojišťovny, a to penězi nás všech, protože je opět vezme z našich daní. Takže špatné hospodaření této mamutí pojišťovny zase zaplatíme my všichni.

Kdyby takhle někdo hospodařil v mé soukromé firmě, již dávno by určitě skončil na dlažbě, protože nedokáže přijmout opatření, která by špatnému hospodaření zabránila. Ale proč, vždyť hlavním správcem VZP je stát a z cizího krev neteče.

Ale VZP jde ve svém počínání ještě dál a s péčí špatného hospodáře, klidně uzavřela se soukromou firmou Smlouvu o spolupráci při řešení a vyrovnání závazků vůči VZP, kterou podepsala osobně ing. Musílková - ředitelka VZP a ing. Zahradník – prokurista VZP.

Předmětem této spolupráce je, že VZP, prostřednictvím své ředitelky, dává souhlas soukromé firmě k řešení pohledávek splatných vůči VZP. Princip smlouvy spočívá v tom, že soukromá firma uzavře smlouvu o poradenství při revitalizaci s dlužníkem VZP a bude pro pojišťovnu zajišťovat vybírání dlužného pojistného a penále a to velmi zajímavým způsobem. Za to jí náleží odměna, kterou jí naštěstí uhradí dlužník a nikoliv pojišťovna ze svých prostředků. Ale tato soukromá firma má právo se souhlasem VZP přijímat platby určené na úhradu dlužného pojistného na svůj vlastní účet a tato soukromá firma sama zajišťuje převod těchto prostředků ve prospěch účtu VZP.

Pozoruhodné na tom je, že tato smlouva, kterou mám k dispozici pro zpracování znaleckého posudku, byla uzavřena dne 9.12.2003 a v té době činil dluh vůči VZP částku cca 4 miliony Kč. Při podepisování dodatku dne 16. února 2005 již činil dluh zhruba 6 milion Kč.

Za tu dobu si nechala soukromá firma, která provádí takovéto poradenství, zaplatit od dlužníka již cca 135 tisíc Kč za své poradenské služby a přijala na svůj firemní účet údajné úhrady na splácení dluhu ve výši cca 2 530 000 Kč. A přesto dluh dlužníka vůči VZP vzrostl o další 2 miliony Kč.

Proto je namístě se ptát, jak hospodaří VZP s prostředky svých pojištěnců, když nechává zcela legálně s nimi nakládat soukromý subjekt a ještě mu k tomu dá souhlas.

Zde se nabízejí dvě možnosti, buď je smlouva padělek a nebo vedení VZP hospodaří s našimi prostředky zcela nelegálně. Doufám, že skutečnou pravdu ukáže další vyšetřování.


Kopii smluv rád pošlu, ovšem se zakrytými adresami zúčastněných firem.


Luboš Černý, www.ZDN.cz
autor je daňový poradce, znalec v oboru účetní evidence, daně a mzdy