Druhá konference z cyklu Zdravotnictví: šest klíčů k reformě; Klíč druhý: postavení občana v systému zdravotnictví

Již podruhé v tomto roce se sešli odborníci na široké nepolitické platformě Euro fora, aby zde
diskutovali aktuální otázky českého zdravotnictví a hlavně možnosti budoucí nápravy.

Připomeňme, že projekt Euro forum představuje kontinuální cyklus konferencí, který odstartoval
v roce 2003 tématem reformy veřejných financí. Na ně navázala důchodová reforma a nově i reforma zdravotnictví. V letošním roce se uskutečnila již jedna konference věnovaná poznání šíře a hloubky problému financování zdravotnictví.

Konference, která na ni navázala a které je věnován tento bulletin, se detailněji zabývala hledáním role občana a pacienta v systému zdravotnictví. Konala se v úterý 24. května 2005 v kongresovém sále hotelu Pyramida v Praze 6.

Další konference z cyklu Zdravotnictví: šest klíčů k reformě se bude pod názvem Patří do zdravotnictví slovo „byznys“ aneb klíč třetí: role poskytovatelů zdravotní péče konat opět v kongresovém sále hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6 ve čtvrtek 23. června 2005 od 10 do 14 hodin.

Veškeré informace jsou k dispozici a registrace probíhají na adrese: www.euro-forum.cz nebo
euroforum@bisonrose.cz nebo na infolince: 233 014 035.