Komentář prezidenta ČLK

Proč je stanovisko zdravotních pojišťoven k novele Seznamu výkonů nepravdivé

  


1. Seznam výkonů je ceník s cenami výkonů vyjádřenými v bodech. Samotné ceny nic nevypovídají o konečných celkových nákladech. V tržním prostředí je cena regulací spotřeby. Platí nepřímá úměra, čím je cena nižší tím stoupá celková spotřeba a naopak.

2. Celkové výdaje zdravotních pojišťoven jsou u nemocnic pevně limitované „historickými stropy“. Nemocnice v prvém pololetí 2005 mohou dostat maximálně 103 % částky, jež obdržely v prvém pololetí 2004, a to i v situaci, kdy vykážou více výkonů než odpovídá 3% nárůstu. Pro druhé pololetí 2005 ministerstvo zvažuje nulový nárůst, tudíž nemocnice by maximálně obdržely 100 % částky, kterou dostaly za provedenou péči v druhém pololetí předchozího roku.

3. Celkové platby jsou u ambulantních specialistů pevně stanoveny na jednoho ošetřeného pacienta a příslušné čtvrtletí (pololetí). Např. ordinace soukromého internisty dostane proplacené jen ty provedené výkony, jejichž souhrnná cena dosáhne maximálně 350 Kč za příslušné pololetí. Pokud je provedeno více výkonů či vykázáno bodů za více peněz než 350 Kč, pak soukromý lékař obdrží stejně jen 350 Kč.

4. Platby u praktických lékařů jsou z 80 % tvořeny paušálním poplatkem za jednoho pacienta v kartotéce bez ohledu na to, zda lékaře navštívil či nikoliv. Pouze 20 % celkové platby od pojišťoven je tvořeno podle vykázaných výkonů.

5. I všechny ostatní složky zdravotní péče mají obdobné „historické stropy“.

Z výše uvedených faktů plyne, že zdravotní pojišťovny nemluví pravdu, když argumentují ekonomickou náročností novely Seznamu výkonů. Minimálně jeden rok by ekonomický dopad byl nulový díky existenci historických limitů, které znemožňují zdravotnickým zařízením vydělat více, i když provedou více výkonů. Vývoj následující po 12 měsících by pak přímo záležel na tom, jak rozhodnou zdravotní pojišťovny, nebo ministerstvo zdravotnictví.

Není pravda, že by zdravotní pojišťovny neměly finanční prostředky:

1. v loňském roce se výběr pojistného navýšil o 7 %
2. v letošním roce se výběr pojistného navýší o 6 %, což v objemu bezmála 200 miliard dělá 12 miliard navíc!
3. zaměstnanecké zdravotní pojišťovny měly na svých účtech k 31. 12. 2004 zhruba 3 miliardy
4. zatímco ceny v Seznamu výkonů prakticky stagnují od roku 1997, tak náklady na léky a materiál za stejné období narostly o 80 %
5. VZP zachází s vybranými finančními prostředky velmi nehospodárně, i proto se potýká s miliardovými dluhy

Za ČLK poskytuje dr. David Rath