Tisková zpráva prezidenta České lékařské komory

zobrazeno 153x

Uveřejněno 8. června 2005


Tisková zpráva prezidenta České lékařské komoryPrezident ČLK dr.David Rath je překvapen neseriózním přístupem představitelů zdravotních pojišťoven k dohodě uzavřené 3. 6. 2005 s premiérem Paroubkem, ministryní zdravotnictví Emmerovou a nejvýznamnějšími představiteli poskytovatelů péče a lékařských odborů.
Jako osobní účastník schůzky ví, že představitelé pojišťoven vyjadřovali s textem dohody verbální souhlas a nic zásadního nenamítali. Na přímý dotaz premiéra zástupci pojišťoven nebyli schopni zformulovat jasný protinávrh proti materiálu, se kterým přišlo ministerstvo zdravotnictví, čímž jednoznačně potvrdili stanovisko ČLK, že „bezradnost“ zdravotních pojišťoven nese významný podíl na finanční krizi českého zdravotnictví.

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny tvrdí, že nemají finanční prostředky, přitom na jejich účtech již několik let leží několikamiliardové přebytky, zatím co schází finanční prostředky na léčbu těžce nemocných lidí. Prezident ČLK je přesvědčen, že hromadění peněz na účtech zaměstnaneckých pojišťoven v situaci, kdy se celé zdravotnictví potýká s nedostatkem financí je důkazem „parazitování“ na systému, neboť nemalé úroky z této částky mohou pojišťovny využít, jak samy chtějí, třeba i na statisícové platy managementu či úředníků zdravotních pojišťoven. Zatímco většina zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven vykazuje přebytky na bankovních účtech, tak se VZP potýká s několikamiliardovým dluhem. Jediné řešení, které VZP umí navrhnout, že dluh bude řešit na úkor pacientů tím, že zaplatí méně zdravotnickým zařízením a ty tedy budou o to méně léčit vážně nemocné lidi. S jiným řešením management VZP neumí přijít. O možnosti úspor ve vlastní byrokratické organizaci ani nemluvě, nemluvě snad ani o tom, že by si ústřední ředitelka ing.Musílková měla jako vstřícné gesto nechat snížit svůj více než stotisícový plat, když  řídí organizaci, jež řadu let končí v několikamiliardové ztrátě, za kterou ona osobně nese přímou zodpovědnost.

Prezident ČLK vítá další schůzku s premiérem a ministryní zdravotnictví a bude požadovat důslednou kontrolu hospodaření zdravotních pojišťoven, neboť tyto považuje za největší „černé díry“ na peníze v českém zdravotnictví.

V Praze 8. 6. 2005

                                                                               David Rath